Zalety i wady metod oceny pracowników

Ocena według cech
Zalety
* istnieje możliwość wyboru indywidualności,
* przybliżenie sylwetki pracownika,
Wady
* trudność powiązań cech osobowości z wymaganiami na stanowisku,
* technicznie trudna do przeprowadzenia,
Ocena według czynności
Zalety
* przydatna na stanowiska, które wymagają rutyny w wykonaniu obowiązków, gdzie występuje niewielki zakres czynności,
Wady
* dehumanizacja (niebezpieczeństwo przedmiotowego traktowania pracowników),

Ocena według wyników
Zalety
* technicznie najłatwiejsza,
Wady
* osiąganie dobrych wyników nie świadczy o tym, iż na innym stanowisku pracownik również osiągał będzie dobre wyniki,
* w wynikach nie zawsze ujawniają się rzeczywiste możliwości pracowników,
* ograniczony zakres stosowania, ponieważ nie dla wszystkich stanowisk możliwe jest sformułowanie celów.

W ramach poszczególnych metod oceny pracowników wyróżnić można wiele technik. I tak: techniki charakterystyczne dla oceny według cech to: skale behawioralne, skale kwalifikacyjne, skale oczekiwanych zachowań, skale obserwacji zachowań, wymuszony rozkład, zgrupowana lista wypowiedzi z przymusem wyboru, obserwacja zdarzeń krytycznych.
Wszystkie wyżej wymienione techniki można podzielić na absolutne (ocena ustalana jest w odniesieniu do ustalonych normatywnych zachowań) i relatywne (ocena ustalana jest poprzez porównanie zachowań pracowników).

Ogólną charakterystyki technik przedstawiono w następnym wpisie..

Refarat został znaleziony:

  • wady pracownika